Vzglavnik – SVETI KRST – Krstni boter/botrica

Vzglavnik - SVETI KRST - Krstni boter/botrica

Vzglavnik – SVETI KRST – Krstni boter/botrica